adni18.com
Free Alice Bailey Books

The next phase in the continuity of ageless wisdom teaching for the present and the immediate future by Tibetan Master

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Τόμος Ι

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Τόμος ΙDescription:
20. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Κάθε φορά που γράφεται ένα βιβλίο το οποίο θα διαβαστεί από ειλικρινείς ζηλωτές προκύ-πτει το ερώτημα: Ποια γραμμή οδηγιών θα προωθήσει την εκγύμνασή τους με τη μεγαλύτερη ταχύτητα; Γιατί η ταχύτητα είναι ουσιώδης παράγοντας αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σωστά η σημερινή ανέλιξη και ν� ανακουφισθεί η πίεση και η ένταση του κόσμου. Η διδασκαλία που θα δοθεί πρέπει ν� αυξήσει επίσης τη νοητική τους επάρκεια και να οδηγήσει σ� εκείνη τη σταθεροποίηση του συναισθηματικού σώματος που θα τους απελευθερώσει ταχύτερα για υπηρεσία. Πρέπει να θυμάστε ότι η συνεχής μελέτη (εντύπων) και η κατανόηση με το αυτί ή το μάτι δηλώσεων σχετικά με την Αιώνια Σοφία χρησιμεύει μόνο για την αύξηση της ευθύνης ή προκαλεί εγκεφαλική κούραση κι εξάντληση με επακόλουθο την εξέγερση κατά της διδασκαλίας. Μόνο εκείνο που χρησιμοποιείται στη ζωή έχει πρακτική αξία και διατηρεί τη ζωντάνια του. Η ειλικρίνεια είναι το πρώτο πράγμα που αναπόφευκτα ζητούν όσοι από μας διδάσκουν.
Ας υπενθυμίσω σ� όσους προσεγγίζω μέσω αυτών των βιβλίων ότι το κύριο αποτέλεσμα που επιζητώ είναι εκείνο της ομαδικής συνεργασίας και κατανόησης κι όχι εκείνο του ατομικού όφελους. Με την προσεκτική μελέτη και ανάγνωση εδραιώνεται ομαδική αλληλεπίδραση, η ομάδα ολοκληρώνεται στενότερα, οι μονάδες σ� αυτή συνδέονται στενότερα και σαν ομάδα συγχωνεύονται περισσότερο με το ανελισσόμενο Σχέδιο των Μεγάλων Όντων. Δομούμε και σχεδιάζουμε για το μέλλον και για την ανθρωπότητα κι όχι για την προσωπική ανέλιξη οποιουδήποτε ζηλωτή. Η ατομική ανάπτυξη δεν έχει τε-ράστια σημασία. Ο σχηματισμός και η ανάπτυξη μιας ομάδας δεσμευμένων ζηλωτών, εκγυμνασμένων να εργάζονται μαζί και ν� ανταποκρίνονται ομόφωνα στη διδασκαλία, έχει πραγματική σημασία για όσους από μας είναι υπεύθυνοι για την εκγύμναση και την προετοιμασία της ομάδας των παγκόσμιων μαθητών οι οποίοι θα λειτουργήσουν με ελευθερία και δύναμη σ� ένα μεταγενέστερο κύκλο. Βλέπετε ένα μικροσκοπικό τμήμα του Σχεδίου. Βλέπουμε το Σχέδιο καθώς εκδιπλώνεται σε μια σειρά ζωών και αναζητούμε σήμερα εκείνους που θα μπορέσουν να διδαχθούν να εργάζονται σε ομαδικό σχηματισμό και θα μπορέσουν ν� απαρτίσουν μια από τις ενεργές μονάδες στα πελώρια γεγονότα που βρίσκονται μπροστά και συνδέονται με εκείνα τα δύο τρίτα της ανθρωπό-τητας που θα σταθούν στην Ατραπό στο τέλος της εποχής και με εκείνο το ένα τρίτο που θα κρατηθεί για μεταγενέστερη ανέλιξη. Εκγυμνάζουμε άνδρες και γυναίκες παντού για να μπορούν να είναι ευαίσθητοι στο Σχέδιο, ευαίσθητοι στον ομαδικό τους κραδασμό κι έτσι ικανοί να συνεργάζονται με νοημοσύνη με τον ανελισσόμενο σκοπό. Είναι λάθος να νομίζετε ότι το Σχέδιο είναι να εκγυμνάζουμε ζηλωτές για να γίνουν ευαίσθητοι στον κραδασμό ενός Διδασκάλου ή της Ιεραρχίας. Αυτό δεν είναι παρά συμπτωματικό και μικρότερης σημασίας.
Downloads:
675

Tags - Keywords
Ανταχκαράνα, Αύρα, Συνείδηση, Ντέβας, Εσωτερισμός, Αιθερικό Σώμα, Η Μεγάλη Επίκληση, Θεραπεία, η Ιεραρχία, Μύηση, Εσωτερική Εκπαίδευση, Κάρμα, Μάγια,
Διαλογισμός, Νέα Εποχή, Prana, Σανάτ Κουμάρα, Ο Σαννυάσιν, η Ψυχή, Τηλεπάθεια, Τρίτο Μάτι, Φεστιβάλ Βεσάκ, Εσωτέρα Θεραπευτικη, Το Αστρικό Σώμα, Αστρολογία.

Antahkarana, The Astral Body, Astrology, Aura, Consciousness, Devas, Esotericism, Etheric Body, The Great Invocation, Healing, The Hierarchy, Initiation, Inner Training, Karma
The Master Djwhal Khul, Maya, Meditation, New Age, Prana, Sanat Kumara, The Sannyasin, The Soul, Telepathy, The Third Eye, Wesak FestivalThe purpose of this site is to make available the Alice Bailey books for free to anyone seeking Κnowledge and Wisdom.
-

Ο σκοπός αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι να διαθέσει δωρεάν τα βιβλία της Αλίκης Μπέϊλη
σε όλους εκείνους που αναζητούν τη Γνώση και τη Σοφία.