adni18.com
Free Alice Bailey Books

The next phase in the continuity of ageless wisdom teaching for the present and the immediate future by Tibetan Master

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣDescription:
19. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

Ένα από τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάστασης σήμερα είναι η επιτάχυνση όλων των ατομικών ζωών πάνω και μέσα στον πλανήτη. Αυτή αναγκαστικά συνεπάγε-ται την αυξημένη κραδασμική δραστηριότητα του ανθρώπινου μηχανισμού με ένα επακόλουθο αποτέλεσμα στην ψυχιστική φύση, προκαλώντας ανώμαλη ευαισθησία και ψυχιστική επίγνωση. Θα ήταν χρήσιμο να θυμάστε εδώ ότι η κατάσταση της ανθρωπότητας αυτή την εποχή δεν είναι αποτέλεσμα ενός μόνο παράγοντα, αλλά διαφόρων � που όλοι είναι ταυτόχρονα ενεργοί, επειδή αυτή η περίοδος σημαδεύει το κλείσιμο μιας εποχής και την εγκαινίαση της νέας.
Oι παράγοντες στους οποίους αναφέρομαι είναι κυρίως τρεις:
1. Αυτή είναι μια μεταβατική περίοδος ανάμεσα στην αποχώρηση της Ιχθυακής Εποχής με την έμφασή της στην αυθεντία και την πίστη και την έλευση της Υδροχοϊκής Εποχής με την έμφασή της στην ατομική κατανόηση και την άμεση γνώση. Η δραστηριότητα αυτών των δυνάμεων που χαρακτηρίζουν τα δύο ζώδια, προκαλεί στα άτομα του ανθρώπινου σώματος μια αντίστοιχη δραστηριότητα. Βρισκόμαστε στο χείλος νέων γνώσεων και τα άτομα του σώματος συντονίζονται για λήψη. Εκείνα τα άτομα που είναι κατεξοχήν Ιχθυακά αρχίζουν να επιβραδύνουν τη δραστηριότητά τους και ν� �αποσύρονται αποκρυφιστικά�, όπως λέγεται, ή ν� αφαιρούνται, ενώ εκείνα που ανταποκρίνονται στις τάσεις της Νέας Εποχής, διεγείρονται με τη σειρά τους και αυξάνει η κραδασμική τους δραστηριότητα.
2. O παγκόσμιος πόλεμος σημάδεψε μια κορύφωση στην ιστορία του ανθρώπινου γένους και το υποκειμενικό του αποτέλεσμα ήταν πολύ πιο ισχυρό απ� ό,τι έγινε αντιληπτό ως τώρα. Μέσω της δύναμης του παρατεταμένου ήχου που προωθήθηκε σαν ένα μεγάλο πείραμα στα πεδία των μαχών σ� όλο τον κόσμο στη διάρκεια μιας περιόδου τεσσάρων ετών (1914-1918) και μέσω της έντονης συναισθηματικής έντασης ολόκληρου του πλανητικού πληθυσμού, ο ιστός της αιθερικής ύλης (που καλείται �πέπλος του ναού�) ο οποίος διαχωρίζει το φυσικό και το αστρικό πεδίο, σχίστηκε ή κομματιάσθηκε και η εκπληκτική διαδικασία της ενοποίησης των δύο κόσμων της ζωής στο φυσικό πεδίο και της εμπειρίας στο αστρικό πεδίο άρχισε και προχωρεί πια βραδέως. Είναι λοιπόν φανερό ότι πρέπει να επιφέρει τεράστιες αλλαγές και μεταβολές στην ανθρώπινη συνείδηση. Ενώ θα εισαγάγει την εποχή της κατανόησης, της αδελφότητας και της φώτισης, θα επιφέρει επίσης καταστάσεις αντίδρασης και εξαπόλυσης ψυχιστικών δυνάμεων που σήμερα απειλούν τον ανεξέλεγκτο και τον αδαή και δικαιολογούν την ήχηση ενός φθόγγου προειδοποίησης και προσοχής.
3. Ένας τρίτος παράγοντας είναι ο εξής: Είναι γνωστό για αρκετό καιρό στους μυστικιστές όλων των παγκόσμιων θρησκειών και στους εσωτεριστές σπουδαστές παντού ότι αυτή τη στιγμή κάποια μέλη της πλανητικής Ιεραρχίας πλησιάζουν περισσότερο τη γη. Μ� αυτό θέλω να συμπεράνετε ότι η σκέψη ή η νοητική προσοχή του Χριστού κι ορισμένων μεγάλων μαθητών Του, των Διδασκάλων της Σοφίας, κατευθύνεται ή εστιάζεται αυτή την εποχή στις ανθρώπινες υποθέσεις κι ότι κάποιοι απ� Αυτούς προετοιμάζονται επίσης να σπάσουν τη μακρά σιωπή Τους και μπορεί να εμφανισθούν αργότερα μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό αναγκαστικά έχει ένα δυναμικό αποτέλεσμα πρώτα απ� όλα στους μαθητές Τους και σ� εκείνους που είναι συντονισμένοι και συγχρονισμένοι με το Νου Τους και δεύτερο πρέπει να θυμάστε ότι η ενέργεια που ρέει μέσα απ� αυτά τα εστιακά σημεία της Θείας Θέλησης θα έχει ένα διπλό αποτέλεσμα και θα είναι καταστροφική καθώς κι εποικοδομητική ανάλογα με την ποιότητα των σωμάτων που αντιδρούν σ� αυτή. Διαφορετικοί τύποι ανθρώπων ανταποκρίνονται ευδιάκριτα σε κάθε εισροή ενέργειας και αυτή την εποχή βαίνει μια τρομακτική ψυχιστική διέγερση με αποτελέσματα τόσο θεϊκά ευεργετικά όσο και θλιβερά καταστροφικά.
Downloads:
459

Tags - Keywords
Ανταχκαράνα, Αύρα, Συνείδηση, Ντέβας, Εσωτερισμός, Αιθερικό Σώμα, Η Μεγάλη Επίκληση, Θεραπεία, η Ιεραρχία, Μύηση, Εσωτερική Εκπαίδευση, Κάρμα, Μάγια,
Διαλογισμός, Νέα Εποχή, Prana, Σανάτ Κουμάρα, Ο Σαννυάσιν, η Ψυχή, Τηλεπάθεια, Τρίτο Μάτι, Φεστιβάλ Βεσάκ, Εσωτέρα Θεραπευτικη, Το Αστρικό Σώμα, Αστρολογία.

Antahkarana, The Astral Body, Astrology, Aura, Consciousness, Devas, Esotericism, Etheric Body, The Great Invocation, Healing, The Hierarchy, Initiation, Inner Training, Karma
The Master Djwhal Khul, Maya, Meditation, New Age, Prana, Sanat Kumara, The Sannyasin, The Soul, Telepathy, The Third Eye, Wesak FestivalThe purpose of this site is to make available the Alice Bailey books for free to anyone seeking Κnowledge and Wisdom.
-

Ο σκοπός αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι να διαθέσει δωρεάν τα βιβλία της Αλίκης Μπέϊλη
σε όλους εκείνους που αναζητούν τη Γνώση και τη Σοφία.